Werkveld stedenbouw

De Vlaamse Overheid schuift op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning steeds meer en complexere opdrachten door naar het gemeentelijk niveau. Denken we maar aan de omgevingsvergunning, de digitale vergunning, de vraag tot permanent geactualiseerde registers (zoals het Register Onbebouwde Percelen),...

Ook de dossiers die u als gemeente op de tafel krijgt, worden inhoudelijk, procesmatig en technisch steeds complexer. WVI biedt u dan ook haar expertise op vlak van stedenbouw aan ter ondersteuning van uw eigen diensten. WVI beschikt over 14 door het Vlaams Gewest erkend ruimtelijk planners met ervaring in zowel beleidsvoorbereidende als beleidsuitvoerende processen en 8 grafisch medewerkers die allen uitgebreide GIS-expertise hebben.

Intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA)

U vindt geen GSA op de arbeidsmarkt? Of u wenst geen fulltime in dienst te nemen? Wij hebben de oplossing. Als gevolg van recente decreetwijzigingen kan de gemeente immers beroep doen op WVI om een GSA via WVI aan te stellen.
Een personeelslid van WVI wordt dan door de gemeente aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Bovendien wordt voor kleine gemeenten (minder dan 25.000 inwoners) die op heden nog niet over een GSA beschikken, de loonkost van de eerste 4 jaar voor 60% gesubsidieerd indien zij een personeelslid van de WVI aanstellen als GSA.

Ondersteuning van de stedenbouwkundige dienst

Is iemand van de stedenbouwkundige dienst er even tussenuit? Of hebt u tijdelijk te veel werk op de plank? Of wil u een tweede opinie omtrent een complex dossier? Wij kunnen op afroep de gemeente tijdelijk ondersteunen en inhoudelijk de besluitvorming omtrent vergunningen samen met u helpen voorbereiden.

Contact

David Vandecasteele, coördinator
d.vandecasteele@wvi.be