Ruimte voor ondernemen

WVI Ondernemen

WVI zorgt voor een behoorlijk gespreide, prijsverantwoorde en gediversifieerde voorraad van kwaliteitsvol uitgeruste en duurzaam beheerde bedrijventerreinen. We beschikken over de kennis, de ervaring en de middelen om complexe en vaak erg kapitaalintensieve projecten te realiseren en te beheren.

WVI voorziet een aanbod aan zowel regionale terreinen voor grotere bedrijven als lokale terreinen waar de kleinere KMO zijn professionele locatie kan vinden.

Reportage bedrijventerreinen in de Westhoek

Voor specifieke doelgroepen zoals logistiek, multimodale bedrijven, kantoren, ... ontwikkelt WVI specifieke bedrijvenzones.