Stafmedewerker intergemeentelijk omgevingsambtenaar

Beschik je over een sterk ruimtelijk inzicht? Is het beoordelen van projecten en vergunningen helemaal je ding? Gedreven, nieuwsgierig en gebeten om stedenbouwkundige vraagstukken te helpen lossen? Wil jij meebouwen aan een sterk vergunningenbeleid bij één of meerdere gemeenten? Ben je flexibel, oplossingsgericht en een echte teamspeler? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
 
Voor de verdere uitbreiding van onze dienstverlening heeft WVI een vacature voor 

stafmedewerker intergemeentelijk omgevingsambtenaar

 

1. de functiebeschrijving

Als intergemeentelijk omgevingsambtenaar word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) Omgeving” en versterk je, al dan niet tijdelijk, de stedenbouwkundige dienst van één of meerdere gemeenten die om diverse redenen een capaciteitsprobleem hebben.
 
De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor één of meerdere gemeenten is de kerntaak van jouw job. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt, om te komen tot een concrete verslaggeving aan het gemeentebestuur.
 
Daarnaast neem je ook volgende zaken op indien gevraagd:
 • Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning: je begeleidt het voortraject van grotere projecten in functie van de ruimtelijke kwaliteit.
 • Beleidsvoorbereidend werk: je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie om die te realiseren, vanuit de eigen expertise en het werkveld, over stedenbouwkundige beleidsthema's of specifieke ruimtelijke vraagstukken.
 • Communicatie en draagvlakvorming: je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega's altijd geïnformeerd en betrokken zijn. Je bouwt het draagvlak op en bewaakt het continu.
Plaats van tewerkstelling is het kantoor van WVI, te Brugge. Maar je zal in functie van de opdracht ook werken vanuit het kantoor van het gemeentebestuur. 
 

2. je kennis

In functie van het takenpakket heb je een
 • professionele kennis: ruimtelijke planning en stedenbouw, met focus op omgevingsvergunningen
 • professionele kennis: regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening
 • basis kennis: MS Office-programma’s, Adobe Indesign
 

3. je competenties

De focus van de competenties ligt op:
 • analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien 
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen 
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen 
 • initiatief (2): zien en grijpen van kansen
 • innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren 
 • onderhandelingsvaardigheid 1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen 
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen
 • visie ontwikkelen (1): vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere context plaatsen
 

4. ons aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en soms in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI. 
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 

5. voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Je bent ofwel in het bezit van een masterdiploma in de richtingen stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur, ofwel ben je in het bezit van een ander masterdiploma en kan je minstens twee jaar relevante werkervaring aantonen in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur.
 • Je beschikt over relevante ervaring, met name kan je een ruime kennis aantonen met betrekking tot stedenbouw en ruimtelijke planning en publieke ruimte.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 

6. de aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn. 
 
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (B1, universitair niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.
De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.
 
Voorziene timing:
 • Vrijdag voormiddag 14 februari 2020: technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • Week van 17 februari 2020: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Vrijdag namiddag 28 februari 2020: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 4 maart 2020: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI
 
Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op donderdag 6 februari 2020:
 
of
WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge