Bouw Suikertoren met nieuw hoofdkantoor StAPwest in Suikerpark officieel gestart

Bouw Suikertoren met nieuw hoofdkantoor StAPwest in Suikerpark officieel gestart
25.09.19

Tijdens een officiële eerstesteenlegging op dinsdag 24 september startten de Stad Veurne, projectontwikkelaar ION en WVI officieel aan de bouw van Suikertoren, dat met z’n 31 meter een van de hoogste en opvallendste gebouwen van de stad zal zijn. De bouw van Suikertoren is meteen ook het startschot voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van StAPwest, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.

Nieuw hoofdgebouw voor StAPwest
De eerstesteenlegging is voor StAPwest een belangrijk moment. Vanaf nu kunnen 720 leerlingen en 39 leerkrachten uitkijken naar de ontwikkeling van hun nieuwe hoofdkantoor. De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek zal zich in de sokkel van de architecturale Suikertoren vestigen en spreidt zich uit over de gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping. Er komen lesruimtes, repetitiezalen en een auditorium. Verwacht wordt dat de opleidingen muziek, dans en woordkunst-drama vanaf 2022 in Suikerpark kunnen plaatsvinden.

Suikerplein als kloppend hart van een vernieuwend Veurne
Suikertoren ligt aan de voet van Suikerplein, dat het kloppende hart zal vormen van Suikerpark. “Naast de muziekschool is er aan het Suikerplein ook ruimte voor een handelspand. We dromen hardop van een stadsbrouwerij met een brasserie en in de galerij zien we een toekomst voor verschillende kleine, buurtondersteunende winkels. Daarnaast plannen we ook de inrichting van een incubator voor startende ondernemingen. Al deze levendigheid wordt rond het indrukwekkende waterelement gecentraliseerd, dat de absolute eyecatcher op het plein zal vormen,” aldus Matthieu Pacco.

Klimaatvriendelijke stad met aanleg eerste warmtenet
Veurne onderneemt de nodige stappen om een klimaatvriendelijke stad te zijn. “Tegen 2030 zullen we alle openbare verlichting in Veurne switchen naar LED-verlichting, waarmee het elektriciteitsverbruik in de stad met zo’n 45 à 65 % zal dalen. Daarnaast loopt op de Suikersite momenteel het SLIC-testproject (Smart Light Concepts, nvdr). Met dit project willen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot veroorzaakt door openbare verlichting verminderen door te experimenteren met duurzame en slimme openbare verlichting,” aldus de Veurnse schepen van Patrimonium Anne Dequidt.
 
Maar dat is niet alles: in Suikerpark zal namelijk het allereerste warmtenet van de Westhoek komen. Tijdens de eerstesteenlegging worden de resultaten van de studies voor de aanleg van dit warmtenet voorgesteld door Noven, het bedrijf dat instaat voor de aanleg van het warmtenet. Dit warmtenet bestaat uit een leidingnet met een totale lengte van bijna vier kilometer en zal in de toekomst toelaten om warmte uit het nabijgelegen industriegebied te hergebruiken. Verder wordt het warmtenet uitgerust met een hoogefficiënte back-upinstallatie in Suikertoren, om zo de voortdurende aanlevering van warmte te garanderen. Het gebruik van restwarmte is de meest duurzame oplossing, gezien dit de enige manier is waarbij geen extra CO2- of rookgassen worden uitgestoten. Dankzij alle duurzaamheidsmaatregelen die in dit project worden genomen, is Suikerpark het voorbeeldproject voor de Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken, een tool van de Vlaamse overheid die bepaalt in welke mate een nieuwbouwproject duurzaam is. “Alle duurzaamheidsacties in Suikerpark passen perfect binnen onze visie als klimaatvriendelijke stad en we zijn dan ook zeer tevreden dat het eerste warmtenet van de Westhoek zich in Veurne zal bevinden,” besluit burgemeester Peter Roose.
 
Een volgende stap in de aanleg van Suikerpark
De eerstesteenlegging van Suikertoren is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Suikerpark. Eerder dit jaar is aannemer Furnibo al gestart met de bouw van de eerste huizen aan de Brikkerijstraat. “De eerste bewoners van Suikerpark zullen er hun intrek kunnen nemen vanaf de zomer van 2020,” vertelt Matthieu Pacco, business unit manager bij projectontwikkelaar ION. “De site zal de komende maanden en jaren voortdurend evolueren. Zo krijgen de Veurnenaars stilaan een beeld van hoe Suikerpark een volledig nieuw stadsdeel naast het historische stadscentrum van Veurne zal worden.” Veurne behoort tot de vijf snelst groeiende steden van West-Vlaanderen. Met de ontwikkeling van het Suikerpark komt dit erg duidelijk naar voren.
 
Ruimte voor wonen, ontspannen en werken
Naast Suikerpark komt er een regionaal bedrijventerrein (16 ha), dat samen met het aangrenzende natuurgebied Suikerwater (15 ha) door WVI wordt gerealiseerd. “De nieuwe bedrijvenzone sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Veurne I en wordt geïntegreerd in het bestaande dijkenlandschap. Momenteel wordt het bedrijventerrein bouwrijp gemaakt en verwachten we de intrek van de eerste bedrijven in 2021. Voor het aangrenzende natuurgebied Suikerwater maakten we een natuurbeheerplan op dat de inrichting, het beheer en de toegankelijkheid in goede banen zal leiden, zodat het gebied verder kan uitgroeien tot een biotoop voor de vele beschermde water- en moerasvogels,” aldus Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “We volgen de realisatie van de nieuwe woonwijk met bijbehorend stadspark nauwgezet op met focus op beeldkwaliteit en integrale duurzaamheid. We maken daarbij werk van een sterke lokale betrokkenheid, met inspraak van de buurtbewoners.”
 
Eerstesteenlegging
Tijdens de eerstesteenlegging op 24 september kon men al even ervaren hoe Suikerplein er binnenkort zal uitzien. Zo werd tijdens dit officiële moment niet alleen een eerste paal van de paalfundering geboord, maar was er ook een VR-bril voorhanden waarmee de aanwezigen een waarheidsgetrouw toekomstbeeld van Suikerplein in 3D hebben kunnen bekijken.
 
Meer info? 
Voor meer info over Suikerpark: neem een kijkje op www.suikerpark.be en www.suikerfabriek.be