Mobiliteitsstudies

Er zijn slechts weinig projecten te bedenken die geen effect hebben op de mobiliteit. Deze kunnen drastisch zijn of minder ingrijpend. Een goede mobiliteitsstudie – al dan niet opgelegd door hogere overheden - helpt u om de gevolgen van een project beter in te schatten en te anticiperen op de effecten. WVI maakt uw mobiliteitsstudie en helpt u nadien met het interpreteren van de resultaten en het maken van de beste keuzes.