Regionale mobiliteitsvisies

Verkeer stopt niet aan een grens… Problemen die mobiliteit met zich meebrengt, bijgevolg ook niet. Gemeenten zijn dus genoodzaakt om hun beleid zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat vereist samenwerking, overleg en inzicht. Er is, in het geval van mobiliteit, een hoger belang dan dat van de gemeente zelf en toch mag de eigenheid van de betrokken gemeente niet worden vergeten. WVI helpt u om beslissingen te nemen in het kader van het gemeenschappelijk belang zonder daarom uw bekommernissen uit het oog te verliezen.