Mobiliteitsplanning, van a tot z

Op 1 maart 2013 veranderden de regels voor de planning en de uitvoering van het lokaal mobiliteitsbeleid. En hoewel de samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest vernieuwd werd, blijft het gemeentelijk mobiliteitsplan de basis voor het lokale mobiliteitsbeleid. Ook voor het Vlaams Gewest. Elke legislatuur opnieuw moet een gemeente het mobiliteitsplan herzien. Dat wordt volgens de wet bepaald en de gemeente in kwestie krijgt hiervoor Vlaamse subsidies. De start van zo’n herziening is de zogenaamde ‘procedure van de sneltoets’. In die fase wordt nagegaan of het plan beperkt dan wel gedeeltelijk of volledig moet herzien worden. Wat de uitkomst ook is, WVI heeft ervaring met mobiliteitsplannen en kan uw gemeente begeleiden. Of het nu gaat om een sneltoets of een volledige herziening!