Milieuhandhaving

Als uw gemeente te maken krijgt met een milieuklacht, kan WVI u daaromtrent advies geven. En dit zowel op technisch als juridisch vlak.

Wat houdt dat in? We komen naar u toe en luisteren naar het verhaal van beide partijen. Daarna bekijken we het bedrijf/de activiteit die de hinder veroorzaakt en laten eventuele analyses uitvoeren. We toetsen de resultaten aan het juridisch kader en bezorgen dat rapport aan het gemeentebestuur, aangevuld met een oplossingsgericht advies. Mocht blijken dat de problemen niet opgelost kunnen worden door overleg dan ondersteunen we u bij het opleggen en opvolgen van bestuurlijke maatregelen.