Milieuscreenings en -toetsen

De milieuwetgeving is de laatste jaren meer en meer doorgesijpeld naar andere beleidsdomeinen. Denk bijvoorbeeld maar aan ruimtelijke ordening. Dat wil ook zeggen dat steeds vaker bij wet gevraagd wordt naar een milieutoetsing. WVI ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de watertoets, de project-MER-screening en de plan-MER-screening.

 

De watertoets

Telkens wanneer een gemeente een plan, programma of vergunningsaanvraag beoordeelt, is ze verplicht de watertoets toe te passen. De gemeente kan maatregelen opleggen die het negatieve effect op het watersysteem moeten voorkomen of milderen. Als dit niet mogelijk is, moet de gemeente weigeren. WVI voert de watertoets uit voor uw gemeente. Onze milieudeskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen hebben een geïntegreerde aanpak voor deze studies uitgewerkt.

Project-MER-screening

Bij sommige vergunningsaanvragen moet een goedgekeurd project-MER, een ontheffing of een project-MER-screening gevoegd worden. WVI kan u vertellen of er voor uw aanvraag al dan niet een project-MER-screening nodig is en/of uw bijgevoegde project-MER-screening voldoende is uitgewerkt.

Plan-MER-screening

Bij ruimtelijke uitvoeringsplannen moet een goedgekeurd plan-MER, een ontheffing of een plan-MER-screening gevoegd worden. WVI maakt plan-MER-screenings op waarmee een ontheffing van de MER-plicht voor RUP’s aangevraagd wordt.