Beleidsuitvoerende en uitvoeringsgerichte plannen

Dromen is één zaak, uitvoeren een andere. Een ruimtelijk beleidsdocument (structuurplan of ruimtelijke visie) bestaat uit beleidsopties, ofwel keuzes, mogelijkheden. Vooraleer de vergunningverlenende overheid effectief een vergunning kan afleveren moeten die beleidsopties in een juridisch kader worden gegoten en op het terrein worden getoetst. Die beleidsopties vormen met andere woorden een belangrijke schakel in de uitvoering van het vooropgestelde beleid.
Dit kunnen zowel plannen zijn die betrekking hebben op de realisatie van projecten of plannen in functie van het beheersen van ontwikkelingen: RUP’s bijvoorbeeld, onteigeningsplannen, stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsplannen. Maar dit kunnen ook inrichtingsplannen zijn ter verfijning van RUP’s op Vlaams of Provinciaal niveau.

 

WVI bouwde de voorbije jaren een ruime expertise op inzake beleidsuitvoerende plannen, in het bijzonder RUP’s en verkavelingsplannen. Ook beleidsuitvoerende instrumenten inzake erfgoed en landschap, gabarietbeheersing, beeldkwaliteit en stedenbouwkundige verordeningen werkt WVI voor u uit.