Als een landschap vertelt

WVI helpt u het verleden te laten spreken

Elk landschap vertelt een verhaal. Dat gaat vaak een heel stuk dieper dan wat er op het eerste zicht te zien is. Denk maar aan verdwenen oerzeeën of lang vergeten overstromingen... Ook mensen drukten hun stempel op de geschiedenis van een gebied. Mensen die dag in dag uit in dit landschap leefden en er afhankelijk van waren, kunnen daar vaak nog zeer uitvoerig over vertellen. De logische vraag is dan: “Is het aanvaardbaar dat we dit allemaal verloren zouden laten gaan?” Het antwoord simpel: “Natuurlijk niet!” De verhalen van een landschap en haar bewoners zijn daarvoor te boeiend en bovendien zijn ze waardevol erfgoed.

Wij helpen u om het verleden te laten spreken, om die verhalen te bewaren of te ontsluiten. Dit kan bijvoorbeeld via een gesubsidieerd beheerplan of erfgoedproject in het kader van het onroerend erfgoeddecreet.

WVI-als een landschap vertelt

Gesprekken met vroegere gebruikers van een landschap leren ons vaak technieken die belangrijk zijn voor het actuele natuurbehoud.