Publiek-private samenwerking

WVI verkavelt verlaten bedrijfssites en ontwikkelt die zelf. We werken daarvoor samen met privéprojectontwikkelaars. Zo’n opdracht start met het opmaken van een bestek. Daarna lanceren we een oproep, toetsen we de offertes en waken we als projectregisseur over de kwaliteit van het hele project..

.