Verlaten bedrijfsruimten en te saneren sites

Wanneer een gemeente dat wenst, vormt WVI verlaten of verouderde industriële panden en complexen om tot kwalitatieve hedendaagse woonprojecten. In sommige gevallen subsidieert de Vlaamse overheid die omvorming. Subsidies kunnen oplopen tot 30 procent voor de verwervingskosten en 90 procent voor de sloop.