Subsidies

In het kader van haar grond- en pandenbeleid verleent de Vlaamse overheid subsidies aan gemeenten en OCMW's. Die zijn bedoeld om gronden en verkrotte/leegstaande panden mee aan te kopen en om te vormen tot functionele eigentijdse woningen. De bouw of renovatie zelf wordt niet gesubsidieerd tenzij de woningen bestemd zijn voor een sociale doelgroep. WVI maakt je wegwijs in de subsidiereglementering.