Hefboomeffect

Een project met een boomhefeffect is een kleinschalige ingreep die een nieuwe dynamiek teweegbrengt in het groter geheel van de dorps- of stadskern. Een hefboomproject is vaak een aanzet om de woon- en leefkwaliteit van een hele buurt op te tillen.