Inbreidingsgerichte projecten

Leegstaande en verkrotte panden zien er niet alleen onaantrekkelijk uit, ze kunnen de kwaliteit van een hele buurt aantasten. Als de privésector niet bereid is om te investeren in nieuwbouw of renovatie, zit de gemeente met een probleem… In sommige gevallen kan WVI de panden aankopen en omvormen tot een kleinschalige woonproject. We coördineren het hele traject, van aankoop tot verkoop.