Publieke woningbouw

De kansarmen en sociaal kwetsbaren vormen een aparte doelgroep in een gemeente. Het huisvestingsbeleid vraagt dan ook naar een speciale aanpak voor deze mensen. WVI werkte voor u een interessante samenwerkingsformule uit. Wij volgen het bouwproject op en staan in voor alle administratie. Te gemakkelijk om waar te zijn? Neen dus. We zorgen er zelfs voor dat uw gemeente geen enkele subsidie misloopt.

In het kort komt het hierop neer:

 • Wij treden op als projectregisseur.
 • Wij onderzoeken subsidiemogelijkheden, zowel voor de bouw- als voor de infrastructuurwerkzaamheden.
 • Wij stellen een architect en een veiligheidscoördinator aan.
 • Wij begeleiden de aanbesteding.
 • Wij coördineren de infrastructuur- en bouwwerkzaamheden.
 • Wij zorgen voor een correcte en kwaliteitsvolle oplevering en bieden nazorg indien nodig.

Betaalbaar wonen? Een recht voor iedereen.

In nauw overleg met onze gemeenten verkopen we ook bouwklare percelen aan particulieren. Achterliggende bedoeling is om bouwgrond op de markt te brengen, tegen betaalbare prijzen. Enkele belangrijke parameters houden we steeds in gedachten:

 • We dragen zorg voor een betere sociale mix in het huisvestingsaanbod van de gemeente.
 • We proberen te komen tot een ‘redelijke’ marktprijs door een constant aanbod van kavels.
 • We helpen het aanbod aan percelen te vergroten door reserves van niet-uitgeruste bouwgronden op de markt te brengen.
 • We proberen de leefbaarheid van stagnerende buitengebieden te versterken.
 • We bieden jonge mensen de mogelijkheid om met hun eigen architect en aannemer, de woning op eigen ritme te bouwen/af te werken.