GIS

GIS of Geografisch Informatie Systeem is een applicatie die gebruikt wordt om ruimtelijke gegevens visueel voor te stellen, te beheren of te raadplegen. Stel het u voor als een databank die tot leven komt op kaarten. Wie investeert in een goed GIS zal al snel de voordelen merken: een opvallend vlottere dienstverlening en een blijvende kostenbesparing. Immers, na de noodzakelijke investering bij de opstart, blijkt GIS een return on investment.

Zo’n 15 jaar geleden trad ook WVI toe tot de wondere wereld van de toen nagelnieuwe geografische informatie. Wij bleven gedurende die tijd steeds investeren in nieuwe programma’s, in personeel en in opleidingen. Nu, zoveel jaren later is GIS een onontbeerlijk werkinstrument geworden. We gebruiken het doorheen onze hele organisatie, van planning over projectontwikkeling tot aankoop. Ons team bestaat uit twaalf mensen die het systeem door en door kennen. WVI speelt een actieve rol bij overlegmomenten met gemeenten (VVSG), andere intercommunales (VLINTER), de provincie (GisWest) en Vlaanderen (AGIV). Onze knowhow stellen we ook ter beschikking van besturen.