Regiowerking

WVI ondersteunt de regionale werking van haar vennoten. We doen dat al lang en dit krijgt onder meer vorm door de uitbouw van de burgemeestersconferenties in de Westhoek, de regio Midwest en Brugge, de coördinatie van de Atria (overleg tussen stedenbouwkundige ambtenaren van gemeenten, provincie en het Vlaamse gewest) of het bijeenbrengen van milieuambtenaren. Verder ondersteunen we de regio’s ook rond specifieke dossiers zoals mobiliteit, openbare verlichting, kleine windturbines, het beleidskader rond hergebruik van leegstaande hoeves.,..
Deze inzet verschilt vanzelfsprekend van regio tot regio maar heeft een overstijgend karakter. Zo heeft WVI samen met Leiedal en in samenspraak met de provincie, een Europees PDPO dossier ingediend dat de haalbaarheid van nieuwe functies voor een twintigtal parochiekerken onderzoekt.

WVI is uw partner. Wat kunnen we voor u doen?

  • WVI geeft mee vorm aan de burgemeestersconferenties
  • WVI geeft mee vorm aan Westhoekoverleg
  • WVI breng milieuambtenaren samen
  • WVI coördineert Atria
  • WVI coördineert en ondersteunt Midwest overleg
  • WVI ondersteunt regio’s rond heel specifieke dossiers