Zuiveringsbedrijf Desotec uit Roeselare geeft circulaire economie een gezicht

Zuiveringsbedrijf Desotec uit Roeselare geeft circulaire economie een gezicht
18.06.19

Het Roeselaarse zuiveringsbedrijf Desotec, gevestigd op het bedrijventerrein Schaapbrugge langs het kanaal en de E403, blijft groeien. Op een nieuw perceel van 22.247 m² dat door WVI in erfpacht aan Desotec is toegewezen, zal het bedrijf dat Europees marktleider is in mobiele industriële filtratietechnologie een vierde recyclagefaciliteit bouwen voor verzadigde actieve kool die 70 extra jobs zal creëren en 70% productiecapaciteitsverhoging met zich meebrengt. De technologie van Desotec wordt doorheen Europa aangewend bij productiebedrijven om verontreinigingen te capteren en emissies te reduceren.

Desotec biedt oplossingen aan voor lucht- en waterzuivering gebaseerd op actieve kool, een poreus product dat in staat is verontreinigingen te adsorberen. Mobiele filters op huurbasis met actieve kool worden in de bestaande omgeving of productieprocessen ingebed en na verzadiging door Desotec volledig vervangen door nieuwe units, zodat er on-site geen manipulatie van afval of downtime van de productie hoeft te zijn. Zo werd na de trein- en giframp in Wetteren het grondwater gezuiverd dankzij deze vernuftige Vlaamse technologie. Vervolgens reactiveert het bedrijf de verzadigde actieve kool, waar anders enkel verbranden of storten van het product mogelijk is, in de zogenaamde reactivatieovens waarin alle vervuiling verwijderd en verbrand wordt. Dankzij de binnenshuis ontwikkelde innovatieve processen, kan de actieve kool gereactiveerd worden en zo opnieuw worden ingezet.

Op deze manier geeft Desotec een gezicht aan de circulaire economie of kringsloopeconomie waarbij grondstoffen opnieuw worden gebruikt, en er dus geen afval meer wordt gecreëerd. Met deze investeringsloze mobiele filters, actieve kool en hergebruik na reactivatie van het afval, levert Desotec een bijdrage in het terugdringen van de CO2-uitstoot (het equivalent van 80.000 personenwagens!), en weet ze zich te onderscheiden van andere bedrijven die werkzaam zijn binnen de actieve kool industrie. Elke klant geniet op deze manier van een circulaire zuiveringsoplossing op maat, die blijvend door Desotec geserviced wordt.

Begin april stelde Desotec een vierde industriële reactivatieoven voor verzadigde actieve kool voor. Het bedrijf kreeg ruim anderhalf miljoen euro steun van de Vlaamse regering voor deze innovatieve realisatie. Alles samen gaat het om een investering van 18 miljoen euro. Met de nieuwe recyclagefaciliteit zal Desotec ook meer klanten uit het buitenland, en zelfs van buiten de Europese Unie kunnen aantrekken. Dit project moet tot zeventig extra jobs leiden.