WinVorm lezingenreeks blijft ook in 2018 inspireren

WinVorm lezingenreeks blijft ook in 2018 inspireren
06.02.18

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) 2018 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

De meeste lezingen vinden plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge (Velodroomstraat 28). De sessie van juni vindt plaats in Kortrijk, verdere info volgt. Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30. Op 11 september gaan we op uitstap (dit is een volledige dag).

Programma

· 20 maart 2018: Tips and tricks: (lokale) overheid als regisseur

Hoe kan ruimtelijke planning zijn eigen plek krijgen binnen de nieuwe evolutie van (grotere) projectontwikkelingen en welke rol kunnen wij hierin spelen? Methodes, participatie, dialoog, projectmatig werken, maatwerk… hoe pakken we dit praktisch aan? WinVorm toont ons hoe het kan.

· 15 mei 2018: Trendspotting:  kijk op de toekomst

Bij beslissingen van overheden en politieke partijen spelen trends een grote rol. Deze bepalen de richting van hun keuzes, ruimtelijke strategieën en welke (nieuwe) richting ze willen ingaan. Wat speelt er? Welke ontwikkelingen zijn een must om mee te nemen voor het ruimtelijk beleid naar de volgende legislatuur?
WinVorm observeert en signaleert.

· 12 juni 2018: Touring rond Spoor 66: klimaatdoelstellingen in een concreet project

Station Kortrijk-Weide ligt langs de spoorlijn 66 en ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het stadsvernieuwingsproject voorziet onder meer plaats voor een stadspark, zwembad, fuifzaal, evenementenplein en nieuwbouw voor volwassenenonderwijs. Groene doorgangen verbinden het naadloos met de binnenstad en de stationsomgeving. Dit alles met “klimaat” als de rode draad. Kortrijk leidt ons rond op de plek waar het haar ambities als klimaatstad waarmaakt.

· 11 september 2018: Trappen in Roeselare: daguitstap met de fiets

WinVorm zoekt het dit jaar iets dichterbij. Roeselare is zo veel meer dan de Oost-, Noord- en Zuidstraat. We verrassen jullie met tal van leuke projecten, verfrissende ideeën en de typische verborgen WinVorm-plekjes tot je het noorden kwijt bent.

·  9 oktober 2018: 50 Tinten blauw: water in alle mogelijke vormen

Blauwe ruimte wordt soms wat stiefmoederlijk behandeld en dan slaat het keihard terug. WinVorm duikt in diverse waterlandschappen en waadt door een zwik aan toonbeelden rond waterberging, -recreatie, - buffers en - beken in landschappen.
We sluiten deze sessie af met een waterdicht masterplan.

·  13 november 2018: Testen en weten: resultaten Bouwmeesterscan +  projecten rond verdichting

Vorig WinVorm-jaar startten we met de Vlaams Bouwmeester en dit jaar sluiten we de lezingreeks ermee af. We zetten graag de eerste resultaten en bevindingen van het nieuwe instrument ‘Bouwmeesterscan’ voor jullie op een rijtje. Want zoals altijd: the proof of the pudding is in the eating. 
 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het antwoordformulier terug te bezorgen vóór 1 maart aan h.vanelslande@wvi.be.

De deelnameprijs blijft dezelfde en bedraagt  € 150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot € 25.