West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten

West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten
01.03.17

Op 3 november 2014 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax een engagementsverklaring met als doel de samenwerking tussen de 5 partners te versterken om zo te komen tot een beter klimaatbeleid. De 5 partners engageren zich om samen de gemeenten te ondersteunen bij het waarmaken van de CO2-reductiedoelstelling in kader van het Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors.

Intussen zijn we ruim 2 jaar verder en wordt er op regelmatige basis afgestemd en overlegd tussen de 5 partners. Als resultaat van dit overleg werden alle initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor 2017 gebundeld voor alle West-Vlaamse gemeenten.

Meteen ook een warme oproep naar hen om actief deel te nemen aan deze initiatieven, ook zij die het Burgemeestersconvenant (nog) niet ondertekenden. De bedoeling van dit overzicht is om alle gemeenten tijdig op de hoogte te brengen, zodat zij de juiste persoon naar de verschillende info- en overlegmomenten kunnen afvaardigen.

Het actuele overzicht kan u raadplegen op www.west-vlaanderen.be/gemeentelijke_ondersteuning (kies “agenda” in de linkerkolom).

Off the record: Momenteel zijn de partners in volle voorbereiding voor een West-Vlaams klimaatevent voor burgemeesters en schepenen eind mei-begin juni.