Wat denk jij over ons verkeer?

Wat denk jij over ons verkeer?
16.07.20

Geen gemakkelijke vraag, dat weten we. Toch dringen enkele zaken zich op.

Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden? Met deze en vele andere vragen zitten wij…

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s werken de Vlaamse overheid en gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. In het werkingsgebied van WVI zijn 4 vervoerregio's actief:  Brugge, Oostende, Roeselare en Westhoek.

Met jouw antwoorden gaan de Vervoerregio's Brugge, Oostende, Roeselare en Westhoek aan de slag. Om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan.

Denk je met ons mee? Super!

Vul de enquête in voor jouw regio!

Je hebt hiervoor tijd tot 31 augustus 2020.