Vernieuwd bedrijventerrein De Vlasschaerd officieel geopend

Vernieuwd bedrijventerrein De Vlasschaerd officieel geopend
20.06.19

Met de onthulling van de straatnaam Vlas werd het lokaal bedrijventerrein De Vlasschaerd in Werken (Kortemark) officieel geopend. Het reconversieproject liep niet van een leien dakje, maar het resultaat mag er wezen. Momenteel zijn er veertien lokale ondernemers gevestigd.

Sinds de jaren veertig was er langs de Vladslostraat een vlasfabriek gevestigd. Toen de fabriek de deuren sloot, werd een deel van de site gesplitst in verschillende loten en apart verkocht in 2005. Deze loten waren zonevreemd, zodat er een ongestructureerde dynamiek ontstond. Zo was er op de site geen openbaar domein, ontbraken richtlijnen naar ruimtelijke kwaliteit en was er geen mogelijkheid tot drinkwateraftakking of rioolaansluiting.  

In opdracht van de gemeente Kortemark startte WVI in 2008 een planologisch traject om de site opnieuw in te richten, alsook juridisch in orde te brengen, dit in overleg met de mede-eigenaars. In 2011 werden de rioleringswerken in de Vladslostraat aangegrepen om ook effectief op het terrein een kwaliteitsslag te kunnen maken. Gelijklopend werd gezocht naar subsidietrajecten om voldoende financiële middelen voor de reconversie bij elkaar te krijgen. In 2014 werden verschillende subsidies toegekend met als voorwaarde dat de wegen openbaar domein zouden worden en dat de vereniging van mede-eigenaars bereid zou zijn het restbedrag bij te passen. Een jaar later werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) definitief vastgelegd en begin 2016 werden de herinrichtingswerken opgestart.

De totale investering in de site bedraagt zo’n 856.000 euro, waarvan de veertien mede-eigenaars samen ongeveer 99.900 euro moeten betalen. Bijna 85 procent van het project werd gesubsidieerd door onder meer het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Vlaamse Millieumaatschappij/Infrax en de Watergroep. Op vandaag zijn op het bedrijventerrein onder meer een schrijnwerkerij, carrosserie, opslagplaats en antiekzaak Pas Passé gevestigd.

De reconversie van het bedrijventerrein sluit aan bij het reconversiebeleid van WVI. Door sterker in te zetten op reconversie van verouderde bedrijventerreinen, kunnen we zuiniger en intensiever omgaan met de beschikbare ruimte. Herbestemmen is en blijft maatwerk. Zo stond WVI mee in voor de procesbegeleiding gedurende het traject.