Update Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Update Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
23.02.17

In een vraag om uitleg over de consultatieronde en het vervolgtraject van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) gaf Minister Schauvliege op 21 februari 2017 enige duiding over het resultaat van de voorbije consultatieronde en het vervolgtraject op korte termijn. Gezien WVI dit traject van nabij volgt, de inhoud van het witboek op diverse fora (atria, burgemeestersconferenties, regionale comités WVI, …) heeft gebracht en reeds samen met de regio’s een advies heeft geformuleerd, hieronder een stand van zaken van de laatste info, heet van de naald.

Op 16 februari 2017 waren er in totaal reeds 82 adviezen binnen. De teneur van de advisering is dat er globaal een brede steun bestaat voor de strategische doelstellingen en ruimtelijke principes in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Tegelijk zijn er nog heel wat vragen over de concrete toepassing en uitvoeringsmodaliteiten ervan. De administratie is momenteel nog volop bezig de adviezen te analyseren. Bovendien komen er elke dag nog adviezen binnen. De adviezen die voor het eind van de maand binnenkomen, wenst de minister nog mee te nemen in de behandeling.

Om het beleidsplan in partnerschap verder uit te werken, worden zowel een partnerforum als beleidsatria georganiseerd door Ruimte Vlaanderen.

Het partnerforum gaat door op 16 maart. Op dit forum worden partners betrokken uit het maatschappelijk middenveld, lokale besturen, verschillende beleidsdomeinen, buurlanden en buurregio’s, private en semiprivate partijen, academici en betrokkenen uit de BRV-gebiedswerking in het kader van het relancetraject. De uitnodiging is dus zeer breed en gaat naar zo’n 200 personen die zich de laatste jaren geïnteresseerd hebben getoond.

In elke provinciehoofdstad wordt een beleidsatrium ingericht. Voor West-Vlaanderen vindt dit plaats in het Provinciehuis van Brugge op 27 maart 2017 (van 13.30u tot 16.30u).

Meer informatie over de inhoud en het programma van het atrium volgt vanuit Ruimte Vlaanderen.

De volledige tekst van het BRV, evenals een beknopte brochure vind je op de website van Ruimte Vlaanderen https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV