Vijfde Oproep WinVorm vereenvoudigd en uitgebreid

Vijfde Oproep WinVorm vereenvoudigd en uitgebreid
02.05.14

Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. De eerste vier oproepen waren een succes.Het aanbod is vanaf heden dubbel. De Oproep WinVorm is een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd. Deze formule is bedoeld voor stedenbouwkundige studies. Voorbeelden uit de voorbije oproepen zijn: kinderdagverblijf, inrichting van een park, een masterplan voor het centrum van een stad, de bouw van een sociaal huis, een sociale-woningbouwproject...
De Oproep Winvorm is nu uitgebreid met Selectie WinVorm die bedoeld is voor heel beperkte studies/ masterplannen/ kleine bouwprojecten of herinrichting publieke ruimte. Deze procedure is bedoeld voor bijvoorbeeld de bouw van een kantine, ontmoetingsruimte, een gebouw voor een technische dienst, heraanleg dorpsplein of park, onderzoek naar de mogelijke herinvulling van een gebouw, masterplan voor een inbreidingsproject,...  

Opdrachten voor zowel Oproep Winvorm als Selectie Winvorm worden samen gepubliceerd op de website van de Provincie (Winvorm) waarbij geïnteresseerde ontwerpers uit West-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen zich kunnen aanmelden.
De komende oproep wordt gepubliceerd op 14 juli 2014.

WinVorm is een samenwerkingsplatform tussen de provincie West-Vlaanderen, de Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Landmaatschappij, Leiedal en wvi. Het doel: steden en gemeenten in West-Vlaanderen advies, informatie en begeleiding aanbieden om kwalitatieve ruimtelijke projecten te realiseren. Daartoe organiseert WinVorm de voorbije 11 jaar lezingen door binnen- en buitenlandse ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers. Die lezingen worden aangevuld met inspirerende studiebezoeken.