Regionaal overleg milieu in teken van geluid en bodem

Regionaal overleg milieu in teken van geluid en bodem
29.05.18

Op donderdag 24 mei 2018 kwamen experts milieu, leefmilieu en omgeving van heel West-Vlaanderen bijeen voor een vergadering van het Regionaal Overleg Milieu, in het teken van geluid en bodem. Dat gebeurde op twee plekken, in de voormiddag in Ruiselede en in de namiddag in Koekelare. Elk van de locaties trok meer dan 30 geïnteresseerde omgevingsambtenaren.

Een warmtepomp, een openluchtfestival en een industriële inrichting voor opslag en transport van gekoelde voedingswaren – de bijeenkomst kon niet concreter beginnen. Zeker niet als het gaat over geluid, geluidshinder en hoe je daar als gemeente mee kunt omgaan. Je moet als gemeente immers rekening houden met de wetgeving, je neemt het besluit tot een vergunning, je kan bijzondere voorwaarden stellen en je moet weten hoe je een geluidssaneringsstudie moet interpreteren. Het Provinciaal Centrum voor Milieu van Oost-Vlaanderen kwam to the point met een presentatie gebaseerd op concrete cases en ervaringen. Conclusie? Meten is weten!

‘Eens een risicogrond, altijd een risicogrond,’ met deze binnenkomer schudde Annemie Maes van OVAM het publiek goed wakker na de pauze. OVAM lichtte enkele zaken toe omtrent de werking van het bodemloket en de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Sommige gronden zijn namelijk onterecht als risicogrond opgenomen in deze inventaris. Ook de perspectieven voor toekomst rond bodembeleid kwamen aan bod.

Daarna volgde nog een puntje over de mogelijkheden voor een gemeente om zich te omringen met goede raad en daad als het gaat over het milieubeleid. Een bijeenkomst als deze leent zich immers perfect om te polsen hoe we de aanwezige kennis en de ervaringen van andere gemeenten en van het interprovinciaal kenniscentrum en de intercommunales Leiedal en WVI zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en gebruiken in de hele regio.

Milieu leeft, daarvan getuigen de meer dan zestig deelnemers aan deze leerrijke bijeenkomst. Een netwerkmoment waar zowel het milieu als de gemeenten beter van worden. Het erfgoed-bloemetjesbehang van het huis Proot in Koekelare bevestigde de gemoedelijke sfeer.