Realisatie woonproject Oude trambedding Zedelgem in eindfase

Realisatie woonproject Oude trambedding Zedelgem in eindfase
02.07.19

WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem het kleinschalige woonproject Oude Trambedding in Aartrijke. De site – gelegen tussen Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Tramstraat – biedt 21 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwingen. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat vormt meteen het sluitstuk van de infrastructuurwerken, zodat de verkoop kan worden uitgerold in september.

Het woonproject Oude Trambedding is een schoolvoorbeeld van verdichten via inbreiding. Zo bevindt de site zich vlakbij het dorpscentrum van Aartrijke, een deelgemeente van Zedelgem. Binnen een straal van 500 meter vind je alle noodzakelijke voorzieningen: een basisschool, slager, bakker, winkels en ontspanningsmogelijkheden.

Het verkavelingsplan voor deze woonzone voorziet zowel sociale als vrije kavels waarbij de grootte varieert van 319m² tot 705m². Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan. In totaal zijn er 9 kavels bestemd voor alleenstaande bebouwing en 12 kavels voor halfopen bebouwing waarvan 6 sociale kavels. Deze laatste worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Bij het ontwerp van het openbaar domein werd ook de nodige aandacht besteed aan waterberging, een groene speelzone alsook de trage weggebruiker. Centraal wordt een nieuwe groenzone voorzien waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten met zitbanken, een schommel en een klimpiramide. Als kers op de taart wordt er een openbare wandel- en fietsdoorsteek gerealiseerd naar de Engelstraat, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.

De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een  optimale zonoriëntatie kent. Voor de kavels met een minder gunstige zonoriëntatie is geopteerd om ruimere kavels te realiseren, zodat de woning optimaal kan ontworpen worden in functie van haar oriëntering. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden.

De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat vormt de toegangspoort tot het kleinschalige woonproject. “Louis Tallier was van 1830 tot 1870 gemeentesecretaris en tot aan zijn overlijden in 1881 burgemeester van Aartrijke”, getuigt burgemeester Annick Vermeulen. “Als we de huidige timing kunnen aanhouden, start de verkoop van de loten in september 2019”, besluit Geert Sanders, algemeen directeur WVI.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst.