Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zevende en laatste oproep

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zevende en laatste oproep
16.12.19

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 21 april wordt ingediend kan ook dit gesprek ook reeds vroeger plaatsvinden. Dit is de laatste oproep in deze formule.

Alle details over de procedure, de kosten en de timing van het traject kan u nalezen in het infodocument. Uw deelname aanvragen gebeurt door het aanvraagformulier via mail te bezorgen aan projectbureau@herbestemmingkerken.be. Indienen kan tot en met 21 april 2020.

WVI begeleidt haar gemeenten bij de opmaak van een parochiekerkenplan voor het kerkelijk patrimonium van de gemeenten.

Meer info?
Line Putseys, coördinator burgemeestersoverleg Brugge-Oostende
E   l.putseys@wvi.be
T   050 36 71 71