Opwaardering bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg afgerond

Opwaardering bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg afgerond
07.05.21

“Bedrijventerreinen zijn de plek bij uitstek waar ondernemers zorgen voor de economische dynamiek in onze stad”, getuigt burgemeester Anthony Dumarey. “Het is een levende habitat waar bedrijven komen en gaan, bouwen en verbouwen, …”

“Cruciaal is het toekomstbestendig maken of houden van deze bedrijventerreinen, zodat ze een aantrekkelijke habitat blijven voor (nieuwe) bedrijven” vult Geert Sanders, algemeen directeur WVI, aan. “Bij oudere bedrijventerreinen is de kwaliteit van het openbaar domein niet overal op peil: verouderde infrastructuur, groenaanleg in slechte staat, onnodige verhardingen, bermstroken die als parkeerruimte worden gebruikt, enz. Zo sloegen WVI en stad Oudenburg de handen in elkaar voor de opwaardering van het bedrijventerrein Steengoed.”

Tijdens een infovergadering werd bij de ondernemers afgetoetst welke ingrepen nuttig of noodzakelijk zijn. Met deze constructieve feedback werd vervolgens een plan van aanpak opgesteld om de uitstraling van het bedrijventerrein, maar ook de mobiliteit sterk te verbeteren. De plannen worden nauwgezet opgevolgd en uitgevoerd door de terreinbeheerder.

  • De infozone werd geoptimaliseerd. Door de parkeerstrook langer te maken wordt de hinder bij de inrit van het bedrijventerrein tot een minimum beperkt. 
  • Het keerpunt op het einde van de straat werd verlengd, zodat vrachtwagens eenvoudig kunnen keren in de doodlopende straat.
  • De bermstroken kregen een facelift. Om wild parkeren tegen te gaan werden de bochten voorzien van betonelementen, en bovendien opgesmukt door het aanplanten van siergrassen. Een efficiënte aanpak die we al op verschillende bedrijventerreinen introduceerden.
  • Elk bedrijf kreeg als kers op de taart een individueel bedrijfspaneel met naam en huisnummer ter hoogte van de inrit van zijn/haar bedrijf om de uniformiteit en visibiliteit te verhogen.

 “Door onze krachten te bundelen blinkt het bedrijventerrein Steengoed vandaag opnieuw uit als aantrekkelijke vestigingsplaats”, zegt schepen voor lokale economie, Stijn Jonckheere. “Zo werd er maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de ondernemers.”