Milieuboottocht voor mandatarissen op 3 en 25 maart

Milieuboottocht voor mandatarissen op 3 en 25 maart
09.02.10

Het waterbeleid is een van dé grote uitdagingen voor de gemeenten. De financiering van het gemeentelijk rioolstelsel, het afkoppelen van regenwater, wateroverlast, ... zijn belangrijke thema's die beslissingen van de lokale overheid vragen. Beslissingen die moeten kaderen binnen het integraal waterbeleid.

Ook het energiehoofdstuk is brandend actueel. Rationeel energiegebruik, hernieuwbare bronnen, CO2-neutrale bedrijventerreinen, ... zijn termen die de laatste jaren steeds meer in de mond worden genomen. Ook de gemeenten worden meegenomen op de ‘energie'sneltrein.

Daarom nodigt wvi, in samenwerking met VVSG en De Milieuboot, alle West-Vlaamse mandatarissen uit voor een cruise door het gemeentelijk en integraal water- en energiebeleid. Wij doen dit tijdens een boottocht op de IJzer of het Boudewijnkanaal, ook het ideale moment om ervaringen uit te wisselen met collega's mandatarissen. Op woensdag 3 maart varen we op de IJzer, op donderdag 25 maart is het Boudewijnkanaal aan de beurt.

Info en inschrijvingsformulier vindt u hier.