Masterplan voor site Suikerfabriek in Veurne voorgesteld

Masterplan voor site Suikerfabriek in Veurne voorgesteld
19.06.10

De Provincie West-Vlaanderen heeft, samen met de stad Veurne en wvi, het ontwerp van het masterplan voor de site van de Suikerfabriek in Veurne voorgesteld.

De reconversie van de verlaten industriële terreinen, waarvan wvi eigenaar is, naar een nieuw en hoogwaardig stadsdeel met ruimte voor wonen en werken moet een kwalitatief voorbeeld voor de ganse provincie worden.

Het terrein heeft heel wat troeven om uit te groeien tot een zeer aantrekkelijke woonomgeving, door de nabijheid van park, water, de binnenstad en het station. Het ontwerp houdt rekening met het verleden van de site en het kenmerkend landschappelijk patroon van dijken en bekkens, met graslanden en rietkragen. De natuurlijke rijkdom van de bekkens vormt het groene hart van het nieuwe stadsdeel. Samen met een recreatief parkgebied wordt dit het uithangbord en één van de belangrijkste troeven voor de nieuwe woon- en werkomgeving. Een aantal bekkens kunnen ook optreden als buffer bij overvloedige regenval. De nieuwe bedrijven op de site worden ingeplant in dit zelfde landschappelijk patroon. Door slim om te gaan met het reliëf wordt de visuele impact van de gebouwen verkleind. De nieuwe woningen komen in het noordwesten van het projectgebied, dicht bij het station, de Vaarstraat en de Rodestraat. Bij het woongebied aansluitend komt een centrale fiets- en wandelas, tussen de binnenstad en de evenementenhal. Deze as, aangevuld met een netwerk van fiets- en wandelverbindingen, moet zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Eind dit jaar wordt het masterplan definitief goedgekeurd en vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Op www.suikerfabriekveurne.be kan iedereen opmerkingen over het masterplan kwijt.