Klimaatoverleg Midwest | voorstelling communicatiecampagne 'Een daad voor ons klimaat'

Klimaatoverleg Midwest | voorstelling communicatiecampagne 'Een daad voor ons klimaat'
15.06.18

De 8 burgemeesters en betrokken schepenen van de groep gemeenten van Klimaatoverleg Midwest en Moorslede hebben het startschot gegeven voor de gezamenlijke communicatiecampagne over het verminderen van de CO2-uitstoot op het grondgebied van Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt, Wingene en Moorslede. Inzet: het energieverbruik laten dalen en overschakelen naar hernieuwbare energie. Intergemeentelijke samenwerking dient hier als hefboom om de uitdaging samen aan te gaan. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan immers efficiënter gewerkt worden.

 

CAMPAGNE
Tijdens het lanceringsmoment in de Vrije basisschool de Regenboog van Wingene werd de communicatiecampagne, opgebouwd rond een eigen slogan en logo, officieel voorgesteld in aanwezigheid van de burgemeesters en schepenen. De groep “Klimaatoverleg Midwest” en Moorslede willen versterkt inzetten op de thema’s van het Europese Burgemeestersconvenant waaraan ze deelnemen: wonen, lokale handel en diensten, energie en mobiliteit.

Als slogan werd gekozen voor “Een daad voor ons klimaat”. Op basis hiervan werd een logo ontwikkeld en een eigen look & feel gegeven aan alle elementen van de campagne. Burgers, verenigingen en bedrijven zullen op heel wat manieren aangemoedigd worden om mee te stappen in het traject.

In een praktische digitale energiegids geven de gemeenten naast een kort woordje uitleg over hun gemeenschappelijke uitdaging vooral heel wat nuttige informatie en interessante links, geïllustreerd met voorbeelden van eigen gemeentelijke acties. Via sociale media zullen regelmatig leuke weetjes en handige tips uitgestuurd worden. In iedere gemeente verschijnen actieborden om concrete realisaties in de kijker te zetten en inspiratie te geven over wat je als inwoner, vereniging of bedrijf zelf kan doen. Er werden ook affiches, flyers en banners ontworpen, om blijvend de aandacht te vestigen op de campagne en op de initiatieven van iedere gemeente.

De slogan en het logo zorgen voor de herkenbaarheid en de rode draad in de campagne.

PITCH
Tijdens de avond kreeg elke gemeente de kans om in 2 minuten tijd één van de daden voor ons klimaat van zijn of haar gemeente te belichten. Ingelmunster voerde in 2017 de succesvolle actie ‘jaar van de fiets’.  Lichtervelde vermindert de uitstoot van CO2 onder andere door de plaatsing van 51 zonnepanelen op het dak van OC De Schouw. Meulebeke investeert versneld in openbare LED-verlichting. Oostrozebeke licht het eigen patrimonium door op vlak van energiegebruik. Ruiselede ondersteunt inwoners voor energiezuinige renovatie. Moorslede helpt inwoners bij het nemen van de stap naar het plaatsen van zonnepanelen, Tielt zet elektrische dienstfietsen ter beschikking van zijn personeel en Wingene heeft een beleid rond fietswegels uitgebouwd in participatie met onder andere scholen.

Wie geïnteresseerd is in de acties kan terecht bij zijn of haar gemeente.

CONTEXT
In 2015 ondertekenden de 8 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant, waarvan 7 onder de naam “Klimaatoverleg Midwest” en daarnaast Moorslede. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig engageren om minstens 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020 (hier gemeten tegenover het referentiejaar 2011). Onder impuls van WVI kozen zij ervoor om die uitdaging samen aan te gaan en samen een door Europa goedgekeurd duurzaam energieactieplan op te stellen. Dat stelt hen in staat efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.