Studiedag klimaatadaptatie op 13 september 2011

Studiedag klimaatadaptatie op 13 september 2011
02.08.11

Op dinsdag 13 september organiseert wvi, in het kader van het Europees project ‘Future Cities', een studiedag over klimaatadaptatie, waarbij de ontwikkeling van de duurzame wijk ‘De Vloei' in Ieper centraal staat, maar ook geplaatst wordt in een ruimere context over klimaatadaptatie met voorbeel­den uit binnen- en buitenland en aandacht  voor het Vlaams toekomstig adaptatiebeleid.

Klimaatverandering is geen onderwerp van de verre toekomst. Integendeel, het is steeds meer on­derwerp van actuele wetenschappelijke, politieke en publieke discussies. Hitte-eilanden of nattere winters zijn klimaataspecten die nu al gevolgen hebben voor de leefkwaliteit in onze steden en ge­meenten. Hogere temperaturen en andere weers­extremen zijn de uitdagingen die we het hoofd moe­ten bieden. Het is van belang proactief te ageren op de toekomstige effecten van klimaatverandering.

Over het programma kan u hier alles lezen.