INSPIRATIESESSIE | Scherp je kennis aan rond intergemeentelijk samenwerken - 19.02.2019

INSPIRATIESESSIE | Scherp je kennis aan rond intergemeentelijk samenwerken - 19.02.2019
30.01.19

Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het delen van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke projecten en het oprichten van een regionale dienstverlenende vereniging. Samenwerking loont om de bestuurskracht te verhogen. Lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met zeer uiteenlopende en complexe uitdagingen, die vaak de gemeentegrenzen overstijgen. In combinatie met beperkte financiële middelen en extra regelgeving van de centrale overheden, kiezen gemeenten voor meer samenwerking met één of meerdere buren.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Tijdens dit uniek inspiratie- en netwerkmoment kom je te weten hoe je beter intergemeentelijk kan samenwerken in de nieuwe legislatuur 2019-2025, ontmoet je bekende en nieuwe mandatarissen alsook andere streekactoren en scherp je jouw kennis aan rond intergemeentelijke samenwerking in de verschillende West-Vlaamse regio’s. In primeur krijg je de eerste onderzoeksresultaten over hoe omgaan met de toenemende maatschappelijke uitdagingen op bovenlokale schaal. Ontdek tot slot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in jouw regio.
 

PROGRAMMA 

18u30  Onthaal met broodjes en drankje
--------
19u00  Welkomstwoord
            Emmily Talpe, burgemeester Ieper
--------
19u05 Samenwerkende gemeenten in/en regio’s in Vlaanderen: toekomstverkenning
            Prof. Dr. Filip De Rynck, Hoogleraar Bestuurskunde, UGent
--------
19u45 Regionaal samenwerken in de Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende    
           coördinatoren van het Burgemeestersoverleg
--------
19u50 Ondersteuning van intergemeentelijke samenwerking in de praktijk
           Geert Sanders, algemeen directeur, WVI
--------
20u00 Slotwoord
           Kris Declercq, burgemeester Roeselare & voorzitter WVI
--------
20u05 Netwerkmoment

 


 

 

 

 

 

DOELGROEP

Raadsleden en bestuurders, ambtenaren en medewerkers

DATUM

19 februari 2019 vanaf 18u30
 

LOCATIE

AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper

INSCHRIJVEN

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen vóór 11 februari 2019 via www.wvi.be/nl/kennisplatform-intergemeentelijke-samenwerking
 

ACHTERGRONDINFO

Met het Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken wil WVI nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen. WVI organiseert deze bijeenkomst sinds 2015 in nauwe samenwerking met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek, Midwest en de Brugse en Oostendse regio, afwisselend in één van de regio’s. 

Raadsleden en bestuurders, ambtenaren en medewerkers kunnen er zich informeren over de nieuwe ontwikkelingen en van gedachten wisselen over de meerwaarde van samenwerking voor hun eigen bestuur of dienst. De volgende thema’s kwamen in het verleden reeds aan bod: ervaringen rond intergemeentelijke samenwerking in de regio’s, interne staatshervorming in België, Nederland en Frankrijk, en intergemeentelijke samenwerking in de domeinen ruimte, zorg, mobiliteit en smart cities.