GRS Ingelmunster goedgekeurd

GRS Ingelmunster goedgekeurd
27.06.07

 

Op 19 april heeft de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Ingelmunster goedgekeurd. Het GRS is opgemaakt door wvi.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan steunt op een uitgebreid planningsproces. Het legt de krijtlijnen vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, zowel voor wonen en werken als voor recreatie. Die krijtlijnen zullen de komende jaren worden vertaald in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Vervolgprojecten al in de steigers

Voor de opmaak van enkele uitvoeringsplannen heeft de gemeente Ingelmunster alvast wvi in de arm genomen:

  • het RUP Gentstraat-Noord, voor de reconversie van de site Mokette-Desmaco tot een stedelijk woonproject
  • het RUP Bruggestraat, voor een wooninbreidingsgebied gekoppeld aan een handelszone.

Daarnaast neemt wvi de projectregie op zich voor de herinrichting van de dorpskern. Wvi koopt ook gronden aan als voorbereiding op de realisatie van het bedrijventerrein Zandberg. Daar kunnen straks bedrijven uit het centrum terecht die moeten herlokaliseren. Daarnaast moet Zandberg ook nieuwe bedrijven aantrekken.

 

Meer info: David Vandecasteele, d.vandecasteele@wvi.be