Gemeentelijke milieubeleidsplanning

Gemeentelijke milieubeleidsplanning
22.12.08

Wvi kan de gemeenten ondersteunen bij het aanpassen van hun gemeentelijk milieubeleidsplan.

Heel wat gemeenten maakten een gemeentelijk milieubeleidsplan op voor de periode 2005-2009. Het aflopen van deze periode staat voor de deur, wat laat vermoeden dat er gewerkt dient te worden aan een opvolger. Door een wijziging in de wetgeving kan de opmaak van dergelijke meerjarenplanning echter enkel bij een nieuwe legislatuur of in het kader van het van kracht worden van een nieuw provinciaal of Vlaams milieubeleidsplan. 

Niet alle gemeenten stelden het lopende milieubeleidsplan opnieuw vast bij de nieuwe legislatuur van 2007. Hierdoor dreigden deze gemeenten tot 2013 geen nieuw plan te kunnen maken. Een uitweg wordt nu geboden door het in aantocht zijn van een nieuw provinciaal milieubeleidsplan dat begin 2009 goedgekeurd zal worden. Gemeenten kunnen immers hun gemeentelijk milieubeleidsplan via een eenvoudige procedure herzien. Wvi biedt hierbij graag haar diensten aan.