Ervaringsuitwisseling thermografie

Ervaringsuitwisseling thermografie
12.05.17

See2Do! is een project dat Europese subsidies ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. 17 partners aan beide zijden van de grens werken samen om de energetische renovatie van bestaande woningen gemakkelijker te maken, enerzijds via (intensieve) begeleiding zodat bijvoorbeeld de administratieve last voor de burger vermindert en anderzijds door het tonen van de nieuwste technieken via demonstratiegebouwen.

Op 8 mei 2017 vond in Maastricht een ervaringsuitwisseling plaats tussen de See2Do! partners en experten en lokale partners over thermografie. Thermografie is een belangrijk aspect in het See2Do! project: DOEN door te ZIEN. Thermografie, zowel vanuit de lucht, langs de weg (gevels) als in de woning, toont waar actie nodig is en kan een eerste aanzet zijn om de woning energetisch te gaan verbeteren.

De dag startte met een toelichting over het ontstaan van gebruik van warmtebeelden in de militaire wereld en hoe dit verder evolueerde naar de meer huidige toepassingen voor woningen maar ook voor medische doeleinden.

In de namiddag werden 6 standen bemand door partners en experten. Er werd dieper ingegaan op luchtthermografie via drones, wijkwarmtescans, ultrasone metingen en gevelscans, thermografie en potentieelkaarten, …. Daarnaast was een plaatsbezoek aan het demonstratiegebouw in Maastricht voorzien.

De aanwezigen waren heel tevreden over de manier van aanpak met de standen. De ervaringsuitwisseling werd hierdoor veel interactiever. Bovendien liet men weten dat er tijdens de netwerkmomenten, interessante contacten gelegd werden. Conclusie: de manier van werken zal ook voor de twee volgende ervaringsuitwisselingen (Brugge, regio Interleuven) hernomen worden.

Wil u meer weten over See2Do! en het Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland? Dat kan via http://www.grensregio.eu/projecten/see2do. U kunt ook contact opnemen met één van de partners die u terugvindt op dezelfde pagina.