Dienstverlenende vereniging WVI verlengd tot 2037

Dienstverlenende vereniging WVI verlengd tot 2037
28.06.19

Torhout - Met 2019 heeft WVI alvast een boeiend jaar in het verschiet. Eind februari werd de raad van bestuur vernieuwd, en werd WVI als dienstverlenende vereniging door haar 54 lokale besturen en Infrax West unaniem verlengd voor de komende 18 jaar. Gisteren vond de algemene vergadering plaats in Torhout. Tijdens het statutair luik werden het jaarverslag 2018, de jaarrekening van 2018, de statutaire wijzigingen en de verlenging tot 2037 goedgekeurd, waarna klimaatexpert en historicus Pieter Boussemaere tijdens de WVI BOOST inspireerde met tien maatregelen die concreet en doeltreffend zijn voor een beter klimaat.

2018 bewees een goed jaar te zijn voor WVI. Ondernemers blijven in West-Vlaanderen de kroon spannen in hun zoektocht naar ruimte. Na het recordjaar van 2017, kende ook 2018 een goede verkoop van bedrijfsgronden, bij uitstek aan KMO’s. Zo verkochten we bijna 28 ha grond aan 94 bedrijven op 32 bedrijventerreinen. Ook de verkoop van woonprojecten zat in de lift. Zo hebben we in 2018 maar liefst 152 woonentiteiten op de markt gebracht. Deze stijging is te danken aan de succesvolle verkopen in 17 lopende woonprojecten, alsook het project Heulebrug in Knokke-Heist.

Het succes van de kostendelende vereniging (KDV), zorgde ook voor een omzetstijging bij ruimtelijke planning en mobiliteit (RPM), milieu en natuur, klimaat en energie (MNKN). De formule slaat aan. Ze biedt dan ook heel wat voordelen: gemeenten zetten samen gespecialiseerd personeel in, delen de salaris- en werkingskosten en hoeven geen btw te betalen.

In 2018 werd ook de aanzet gegeven voor ons strategisch plan 2019-2025, dat in essentie 5 pijlers bevat. Samen met onze lokale besturen willen we bouwen aan een klimaatbestendige leefomgeving met levendige steden en gemeenten, professionele werklocaties, een veerkrachtige open ruimte en een toekomstbestendige mobiliteit. Ook de energietransitie naar een decentraal, hernieuwbaar energiesysteem stelt ons voor een flinke uitdaging, met in haar kielzog de circulaire economie die uitgaat van het hergebruik van producten en grondstoffen en vraagt om een sterke focus op innovatie. Centraal staat telkens de digitale transitie die ons uitdaagt te experimenteren. Inspelen op de digitale dienstverlening naar de burger is één zaak, maar de data die door de digitale ontwikkelingen ter beschikking komen, moeten ook leiden tot beter onderbouwde beslissingen voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van lokale besturen. Tot slot mogen we ook de bestuurlijke transitie niet uit het oog verliezen. De lokale bestuursstijl zal in de komende legislatuur sterk beïnvloed worden door de toename van burgerparticipatie en initiatieven van burgers die inzetten op co-creatie. In de overgang naar deze toekomstbestendige samenleving wil WVI als dienstverlenende vereniging haar lokale besturen maximaal begeleiden en ondersteunen in deze transities waarbij samenwerking over de gemeentegrenzen heen, met bedrijfswereld, kenniscentra, middenveld en burger, een sleutelrol speelt.

Het statutaire gedeelte, waarin de aandacht gaat naar het jaarverslag 2018, de jaarrekening van 2018, de statutaire wijzigingen en de verlenging tot 2037, werd gevolgd door WVI BOOST. Tijdens de 3de editie werden onze lokale besturen geïnspireerd hoe we samen werk kunnen maken van een klimaatbestendige leefomgeving. Gastspreker Pieter Boussemaere, klimaatexpert en historicus, ziet tien maatregelen die concreet en doeltreffend zijn voor een beter klimaat, en nam het publiek mee op sleeptouw hoe we zelf/samen het verschil kunnen maken.

WVI BOOST 2019