Burgemeestersoverleg regio Brugge van start

Burgemeestersoverleg regio Brugge van start
26.02.19

Als verlengstuk van onze lokale besturen ondersteunt WVI gemeenten in hun werking en dienstverlening. Hierbij gaat veel aandacht naar het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten zowel op grote als kleine schaal. In dit kader organiseert en ondersteunt WVI overlegfora op niveau van de burgemeesters, ook in de regio Brugge. De burgemeesters van de gemeenten  Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke komen sinds november 2008 op initiatief van WVI een 5-tal keer per jaar samen om lokale en bovenlokale dossiers te bespreken.  Ook de streekgedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en algemeen directeur van WVI zijn hierop aanwezig. Een coördinator, Line Putseys, en een secretariaatsmedewerker, Michelle Dufoort ondersteunen dit overleg vanuit WVI.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kwam het burgemeestersoverleg in februari 2019 voor een eerste keer opnieuw samen in haar nieuwe samenstelling. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van een terugblik op de werking van het forum in de voorbije legislatuur en het vooruitkijken naar mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerken in de regio Brugge in de komende zes jaar. Burgemeester Dirk De fauw zal deze legislatuur als voorzitter dit initiatief trekken. Een eerste discussie leverde al voldoende stof op om meerdere pistes tot samenwerking die de uitstraling van de regio Brugge dienen te versterken, verder te verkennen.