Breng je groen erfgoed in kaart

Breng je groen erfgoed in kaart
16.11.20

Groene ruimten zijn essentieel voor onze samenleving. Ze bieden rust en ontspanningsmogelijkheden. Denk hierbij niet alleen aan tuinen, parken en bossen, maar ook landschappen hebben een belangrijk aandeel. Ze beschikken over een eigen uitstraling, een identiteit. Bomen en struiken spelen hierin een bepalende rol. Hun standplaats en de wijze waarop ze werden aangeplant en vaak decennialang onderhouden, vertellen ons meer over de lange gebruiksgeschiedenis. Het zijn deze bomen en struiken die hun cultuur-historische betekenis doorgeven aan deze landschapselementen. Ze zijn net zo goed als historische gebouwen waardevol cultuurhistorisch erfgoed.

Sinds de jaren ’60 is het landschap rondom ons ingrijpend veranderd. Transport en mobiliteit, verstedelijking en andere economische ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op het traditionele landschap, met een verlies aan landschappelijke diversiteit, identiteit en betekenis van plaatsen als gevolg. Toch zijn er hier en daar nog traditionele landschapskenmerken afleesbaar en fraaie landschappen te bewonderen. Groen erfgoed is dan zelden veraf.

WVI heeft in 2019 het groen erfgoed in kaart gebracht voor IOED Polderrand*: levende struiken en bomen die nog getuigen van traditionele handelingen in het landschap. Dan gaat het bijvoorbeeld om hagen, houtkanten, knotbomenrijen, dreven, bomenrijen, monumentale bomen en hoogstamboomgaarden.

De inventaris van dit groen erfgoed biedt de gemeenten de kans om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld gericht acties worden ondernomen om dit erfgoed te behouden en beheren, om landschapsherstel -met kennis van zaken- aan te pakken, om het groen erfgoed tot blikvanger te maken langs fiets- en wandelpaden en onderwerp van bijbehorende publicaties. Ook deze taken kan WVI mee vormgeven.

*Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Polderrand is een samenwerking tussen Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Koekelare en Kortemark.

**  Foto: Veldstraat, Ichtegem. Een historische site met (beschermde) schaapskooi en een typisch door houtige begroeiing afgesloten erf. Hier zien we een geschoren, gemengde beuken-hulsthaag en een linde als welkomstboom (de tweede is gesneuveld).