Bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne gelanceerd

Bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne gelanceerd
12.12.18

Stad Veurne en WVI hebben gisteren i.s.m. Veurne@Work in de Black Box van Duco de ondernemers voorgesteld die zich binnenkort op het nieuwe bedrijventerrein Monnikenhoek zullen vestigen, op de as van de N35 en de E40, naast Industrieterrein I.  Momenteel is het gros van de percelen al verkocht en werden de overige in optie genomen. 

Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein met een totale oppervlakte van 21,4 ha (26,8 ha bruto). In de totale projectzone is 16 ha voorzien voor regionale bedrijvigheid (RO) opgedeeld in drie zones: Eén zone voor bedrijvigheid met hoge gebouwen met een kwalitatieve uitstraling en zichtlocatie vanaf de E40. De tweede zone van  circa 5 ha is voorbehouden voor ruimtebehoevende bedrijven zoals aannemers of grondwerkers. De derde zone van zo’n vier hectare ligt langs de N35 en is bestemd voor regionale bedrijven die extra aandacht besteden aan de vormgeving van het bedrijfsgebouw. 2,5 ha zal worden ingericht als architecturale, landschappelijk kwalitatieve zone voor grootschalige kleinhandel. 2,9 ha wordt een lokaal bedrijventerrein. Momenteel is het eerste bedrijf al actief op het lokaal bedrijventerrein: DC Works, en is het tweede bedrijf op de site aan het bouwen.

CO2-neutraal

Bedrijventerrein Monnikenhoek is een CO2-neutraal bedrijventerrein. Dit betekent dat alle bedrijven die er zich vestigen groene elektriciteit dienen te verbruiken. Ze kunnen opteren om zelf zonnepanelen te plaatsen en voor het resterend verbruik een groenestroomcontract af te sluiten met een elektriciteitsleverancier. Het bedrijventerrein is ontwikkeld met bijzondere aandacht voor duurzame energie waarbij WVI de kopers begeleid heeft bij het zoeken naar energiezuinige oplossingen voor hun bedrijf.

Zo worden de energiekosten van de bedrijven laag gehouden en wordt de milieulast van het bedrijventerrein beperkt.

Groenzone

De openbare groenbuffers rondom het bedrijventerrein en langs de interne wegenis wordt collectief onderhouden door WVI. WVI streeft naar een duurzame beeldkwaliteit op haar bedrijventerreinen. Tijdens de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is het belangrijk om op een verantwoorde manier met de beschikbare ruimte om te gaan. De technisch parkmanager zal daarom de eerste jaren regelmatig aanwezig zijn op het terrein om na te zien of de aanleg op de private percelen correct werd uitgevoerd. Hij is dan ook het aanspreekpunt voor de bedrijven voor vragen rond omgevingsaanleg, het collectieve groenonderhoud of de bewegwijzering.

Bewegwijzering

Monnikenhoek zal worden opgenomen in de bewegwijzering van Industrieterrein I. De bewegwijzering wordt geëvalueerd en zal in de toekomst wellicht uitgevoerd worden met aanduiding van straatnaam en huisnummer i.p.v. een zonering met letter-cijfercombinatie. In 2019 komt een aangepaste infozuil aan de infozone in de Brugsesteenweg met hierbij ook de bedrijven van Monnikenhoek. Als verlengstuk van de bewegwijzering wordt voor alle bedrijven van Monnikenhoek een individueel bedrijfspaneel voorzien.