Bedrijventerrein Kwakkel in Lichtervelde mag uitbreiden

Bedrijventerrein Kwakkel in Lichtervelde mag uitbreiden
03.12.20

De vraag naar ruimte om te ondernemen in West-Vlaanderen blijft onverminderd groot. Om hier een oplossing voor te bieden, onderzoekt de provincie momenteel welke locaties in aanmerking komen voor de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen. De gemeente Lichtervelde kreeg reeds groen licht om te starten met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kwakkel.

De uitbreidingszone heeft een oppervlakte van ruim 2 hectare en bevindt zich op de hoek van de Industrielaan en de Kwakkelstraat. Door middel van het RUP zal het gebied bestemd worden voor lokale bedrijvigheid. WVI staat de gemeente bij voor de opmaak van het RUP en zal ook de ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein op zich nemen. Met een gericht doelgroepenbeleid zal bepaald worden welke bedrijven zich op het terrein kunnen vestigen.

Zowel in het planningsproces als bij de daadwerkelijke ontwikkeling van de gronden, staat een efficiënte, kwalitatieve en duurzame invulling van de beschikbare ruimte voorop. Dit moet resulteren in een aantrekkelijke vestigingslocatie, die zich net als andere recente bedrijventerreinen van WVI kenmerkt door een evenwichtige waterhuishouding, kwalitatieve groenaanleg, hedendaagse architectuur en opwekking en gebruik van hernieuwbare energie.

De uitbreiding van bedrijventerrein Kwakkel is voor de gemeente Lichtervelde en haar bedrijfsleven de ideale mogelijkheid om de lokale economie een nieuwe boost te geven. Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe bestemming in 2022 al een feit zijn. Vervolgens worden de infrastructuurwerken aangevat om het gebied bouwrijp te maken.

Ja, ik ben op zoek naar bedrijfsgrond!

Ondernemers die zich kandidaat willen stellen voor de aankoop van een bedrijfsperceel, kunnen dat via www.wvi.be/ondernemen/inschrijven.

Heb je een vraag of wil je bijkomend advies, neem dan contact op via ondernemen@wvi.be of 050 36 71 71.

We helpen je graag verder!