9 Burgemeesters ‘Van Zee tot IJzer’ bundelen krachten onder ‘Actie(f) voor het klimaat’

9 Burgemeesters ‘Van Zee tot IJzer’ bundelen krachten onder ‘Actie(f) voor het klimaat’
14.06.17

Diksmuide - De 9 burgemeesters van de groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ hebben vandaag het startschot gegeven voor de gezamenlijke communicatiecampagne om minder CO2-uitstoot te realiseren op het grondgebied van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Op 2 mei 2017 werd het duurzaam energieactieplan voor de groep dat onder impuls van WVI werd gerealiseerd immers officieel goedgekeurd door de Europese Commissie. Intergemeentelijke samenwerking dient hier als hefboom om de uitdaging samen aan te gaan; door het bundelen van kennis, uitwisselen van ideeën kan immers efficiënter gewerkt worden.

Tijdens het lanceringsmoment in het stadhuis van Diksmuide werd de postercampagne, het logo en de website officieel voorgesteld in aanwezigheid van burgemeesters en schepenen. De groep “Van Zee tot IJzer” wil versterkt inzetten op de vier thema’s: wonen, lokale handel en diensten, energie en mobiliteit. Via de posters zullen de inwoners van de 9 gemeenten gesensibiliseerd worden. Als slagzin voor de campagne werd gekozen voor “Actie(f) voor het klimaat”. Er zullen posters verschijnen van bekende en minder bekende inwoners die een actie demonstreren om minder CO2 uit te stoten zoals de was zuinig te drogen of het plaatsen van zonnepanelen. De postercampagne wil vooral een bron van inspiratie zijn voor jong en oud waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. De burgemeesters van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne verleenden dan ook hun gezicht aan het eerste campagnebeeld, maar ook personeel, inwoners als het middenveld en bedrijven zullen in het straatbeeld verschijnen.

Alle acties en/of evenementen die zullen worden georganiseerd in het kader van het Burgemeestersconvenant worden gebundeld op de website www.langlevedewesthoek.be, een initiatief van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels.

Ook een gemeenschappelijk logo mag niet ontbreken in een communicatiecampagne. Zo werd begin dit jaar een wedstrijd uitgeschreven voor de scholen in de regio (5de en 6de leerjaar lager onderwijs en middelbare scholen). Het winnende ontwerp is van de hand van Maïte Heughebaert, een leerling uit het 5e  leerjaar van Stella Maris in Nieuwpoort. Van haar tekening werd een digitaal logo gecreëerd, bedoeld voor alle communicatiemateriaal,  terwijl een grotere versie (mascotte) als blikvanger zal kunnen worden  ingezet bij acties en evenementen.

CONTEXT

In 2015 ondertekenden 9 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant onder de naam ‘Van Zee tot IJzer’. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig engageren om minder CO2 uit te stoten tegen 2020 dan in het referentiejaar 2011. Onder impuls van WVI kozen zij ervoor om die uitdaging samen met de buurgemeenten aan te gaan. Dat stelt hen in staat efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.

De gemeenteraden van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne keurden eind december 2016 het duurzaam energieactieplan goed voor de groep ‘Van Zee tot IJzer’. Eind januari diende WVI het plan in bij de Europese Commissie. Op 2 mei 2017 werd het duurzaam energieactieplan voor de groep goedgekeurd.

http://www.wtv.be/nieuws/negen-gemeenten-en-wvi-actief-voor-klimaat