Planification de la Ville

WinVorm wordt kennisnetwerk voor ruimtelijke kwaliteit

Op 30 november werd tijdens een academische zitting in Brugge het WinVorm Manifest 2010-2020 gepresenteerd. Dat zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige werking van het samenwerkingsverband, dat in 2000 is opgericht als platform over vernieuwende thema's in ruimtelijke kwaliteit.

Plannen voor logistiek platform Roeselare-Izegem

De provincie West-Vlaanderen en wvi hebben een potentieanalyse laten uitvoeren voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Schaapbrugge (Roeselare) en Sasbrug (Izegem) tot een geïntegreerd multimodaal logistiek platform. In dat kader werden onder meer de exportstromen van de diepvriesgroente-industrie geanalyseerd. 

Programma WinVorm 2010

Over het programma van WinVorm (West-Vlaanderen in vorm), de vormingsreeks waarin lezingen over vernieuwende ruimtelijke thema's centraal staan, kan u hier alles lezen.

West-Vlaamse gemeenten scoren bij de Prijs Vlaams Bouwheer

Voor de vierde keer op rij werd op 25 september 2009 de Prijs Vlaams Bouwheer uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid opdrachtgevers van stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten die via een geïntegreerde aanpak duurzame projecten tot stand brengen en die blijk geven van inspirerend opdrachtgeverschap.

Studievoormiddag 'De kerk in het midden houden'

Op 12 mei 2009 werd in het kader van Winvorm op een druk bijgewoonde bijeenkomst aandacht besteed aan de toekomst van religieus patrimonium. Winvorm (West-Vlaanderen in vorm) is een vormingsreeks rond ruimtelijke kwaliteit.

Studiedag lokale waterbeheerders op 23 september

Wvi participeert via Vlinter, de vereniging van streekontwikkelingsintercommunales, in de organisatie van de studiedag voor lokale waterbeheerders op 23 september. Deze studiedag is gericht naar mandatarissen en ambtenaren van provincies, gemeenten, polders en wateringen.

Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich

 

Wvi zal voor de mobiliteitsplannen die zij destijds heeft opgemaakt de gevraagde sneltoets uitvoeren, en dit in het kader van haar dienstverlenende opdracht naar de gemeenten-vennoten.

Studie wvi naar uitbreiding kusttramnetwerk Westhoek

 

Vanuit haar opdracht en vanuit de nood in die regio liet wvi een studie uitvoeren rond een aantal stationsomgevingen in de Westhoek, gekaderd in een overkoepelend openbaar vervoersscenario voor de regio.

Wvi maakt inventaris kasteeldomeinen

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen maakt wvi een inventariserende studie van de kastelen en kasteeldomeinen in de regio Brugge. Die inventarisatie moet ook de verschillende ruimtelijke mogelijkheden van die kasteeldomeinen detecteren.

GRS Ingelmunster goedgekeurd

 

Op 19 april heeft de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Ingelmunster goedgekeurd. Het GRS is opgemaakt door wvi.

S'abonner à Planification de la Ville