Planification de la Ville

WVI seminarie 'DSI en DBA in de gemeente'

Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en Digitale Bouw Aanvraag (DBA) trekt Vlaanderen volop de digitale kaart. Waar binnen kaderen deze initiatieven? Hoe groot is de GIS-maturiteit van de gemeenten?

WVI seminarie 'DSI en DBA in de gemeente'

Op 3 juli 2015 organiseert WVI, samen met de Vlaamse overheid, het 'seminarie: DSI en DBA in de gemeente'. Met de projecten digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) en digitale bouwaanvraag (DBA) trekt Vlaanderen volop de digitale kaart.

Reconversieproject kazerne Sijsele gaat gestaag verder
Het reconversieproject voor de vrijgekomen kazerne te Sijsele gaat gestaag verder. Het stadsbestuur van Damme en WVI werken samen aan een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dat is nodig omdat de kazerne (18,8 hectare) bij de opmaak van het GRS niet was opgenomen als mogelijke locatie voor bedrijvigheid, wonen of recreatie.
Vereenvoudigde en uitgebreide Oproep Winvorm succesvol

Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. De eerste vier oproepen waren een succes. 

Vijfde Oproep WinVorm vereenvoudigd en uitgebreid

Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. De eerste vier oproepen waren een succes.


Programma Winvorm 2014

WinVorm 2014 wordt opnieuw gezamenlijk georganiseerd door de intercommunales Leiedal en wvi, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester.

De organiserende partners willen met deze nieuwe reeks opnieuw een bijdrage leveren tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

WinVorm lanceert vierde oproep

WinVorm, West-Vlaanderen in vorm, heeft een vierde Oproep WinVorm, de 'West-Vlaamse variant' van de Open Oproep Vlaams Bouwmeester gelanceerd. 

WinVorm lanceert derde oproep

WinVorm, West-Vlaanderen in vorm, heeft een derde Oproep Winvorm, de "West-Vlaamse variant" van de Open Oproep Vlaams Bouwmeester gelanceerd.
Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken.

Wvi maakt inventaris en afwegingskader op van spoorwegerfgoed langs provinciale assen

Wvi is door de provincie West-Vlaanderen aangesteld voor de opmaak van een inventaris en afwegingskader voor de validering van het spoorwegerfgoed langs de provinciale groene assen: de Groene 62 van Torhout tot Oostende, De Frontzate van Diksmuide tot Nieuwpoort, De Trimaarzate van Avelgem tot Spiere, het Guldensporenpad van Kortrijk tot Zwevegem, De Abdijenroute van Brugge tot Maldegem, De Kez

De Lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland

Wvi werkte, samen met het Provinciebestuur, Leiedal en de Vlaamse Landmaatschappij, in 2010 aan een lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland. Dit wordt een actief beleidsdocument voor West-Vlaanderen, inzetbaar en toepasbaar voor iedereen die bevoegd en betrokken is bij openbare verlichting.

S'abonner à Planification de la Ville