Planification de la Ville

WVI organiseert werkgroep intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED)

WVI heeft onlangs voor de derde keer een ambtelijke werkgroep samengeroepen rond de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED).

Sinds het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van kracht is, kunnen intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten erkend worden. Deze diensten kunnen de gemeentes ondersteunen in hun erfgoedbeleid.

WVI helpt Mesen aan subsidie voor het project ‘de Zevensprong’.

WVI heeft op vraag van de Stad Mesen de kandidatuurstelling in functie van de subsidieaanvraag voor ‘Platteland Plus’, het plattelandsprogramma voor dorpskernvernieuwingen in West-Vlaanderen, mee opgesteld en vorm gegeven, onder meer middels grafisch geïllustreerd ontwerpend onderzoek.

WVI scant plandocumenten voor Alveringem en Koekelare

Voor Alveringem en Koekelare heeft WVI de opdracht om geldende bestemmings- en uitvoeringsplannen (BPA’s en RUP’s) in te scannen. De Opdracht in Alveringem is eind januari afgerond, deze voor Koekelare is opgestart. Andere gemeenten informeerden reeds naar deze nieuwe dienstverlening. 

Winvorm 2016: het programma

Eind november 2015 blies WinVorm 15 kaarsjes uit tijdens een druk bijgewoonde viering. Een terugblik op ‘15 jaar werken aan ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen’ was niet alleen verrassend, maar ook uitdagend. Tien bevlogen sprekers prikkelden ons aan de hand van pecha kucha’s over toekomstige uitdagingen. 

WVI begeleidt gemeentes in gebiedswerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Met de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd regionale gebiedsgerichte geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling  centraal geplaatst als methodiek om tot beleidsplanning te komen.

Hiermee wordt meer initiatief en beleidsruimte gegeven aan de lokale besturen.

15 jaar WinVorm

Op 24 november 2015 ging de lustrumbijeenkomst WinVorm 15 jaar door, een organisatie van WVI samen met de provincie West-Vlaanderen, Leiedal, Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij. In het tot de nok gevuld ontmoetingscentrum De Schouw te Lichtervelde is samen met alle West-Vlaamse gemeentebesturen en genodigden het 15 jarig bestaan van WinVorm gevierd.

Nieuwe dienstverlening voor gemeentes: inscannen van plandocumenten

De Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Ruimte Vlaanderen, heeft een systeem opgezet voor de uitwisseling van digitale stedenbouwkundige informatie (DSI).

Achtste Oproep Winvorm

In deze nieuwe oproep kunnen we opnieuw lokale overheden en besturen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten. Want alles begint met de selectie van een goede ontwerper.

Pilootproject Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) in Midwest

Op 3 juli 2015 organiseerde WVI samen met Ruimte Vlaanderen een infosessie over de Digitale Bouwaanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

WinVorm 15 jaar

WinVorm – West-Vlaanderen in Vorm – viert zijn 15de verjaardag. Het platform ontstond in 2000 als een gezamenlijk initiatief van WVI en Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Bouwmeester.

S'abonner à Planification de la Ville