GIS

WVI ontwikkelt COVID-19 kaart voor de grensregio

WVI heeft een actuele grensoverschrijdende COVID-19 kaart ontwikkeld voor het samenwerkingsplatform EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Regio Brugge en Oostende informeert haar architecten: DBA in de praktijk

Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Tevens valt het samenvoegen van beide vergunningen samen met de digitale afhandeling van alle dossiers. Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht om een dergelijk vergunningsdossier elektronisch in te dienen.

Tweede WVI seminarie: 'DSI en DBA in de gemeente'

Op 29 juni organiseerde WVI voor de tweede keer het seminarie ‘DSI en DBA in de gemeente’. Met o.a. de digitale Omgevingsvergunning in het vooruitzicht zijn meer en meer gemeenten zich aan het voorbereiden op de digitale sneltrein.

Tweede WVI seminarie: ‘DSI en DBA in de gemeente’

Op 29 juni 2016 organiseert WVI, samen met de Vlaamse overheid, voor de tweede maal het 'seminarie: DSI en DBA in de gemeente'. Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en digitale bouwaanvraag (DBA) is de digitale kaart volop getrokken.

Gratis seminarie Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) op 3 mei 2016

Hoe houdt u als gemeente de verschillende werken en evenementen op het openbaar domein bij? Hebt u zicht op de vele innames en mogelijke samenwerkingen? Zijn uw burgers voldoende op de hoogte van de werken in hun gemeente?

Subsidie intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (IGSA) Kortemark en Vleteren toegekend aan WVI

Met de wijziging van het “besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten” wenst de Vlaamse Overheid die gemeenten die nog niet beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundig amb

Pilootproject Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) in Midwest

Op 3 juli 2015 organiseerde WVI samen met Ruimte Vlaanderen een infosessie over de Digitale Bouwaanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

WVI seminarie 'DSI en DBA in de gemeente'

Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en Digitale Bouw Aanvraag (DBA) trekt Vlaanderen volop de digitale kaart. Waar binnen kaderen deze initiatieven? Hoe groot is de GIS-maturiteit van de gemeenten?

Rondetafelconferentie CRAB en gemeentelijk adressenbeheer op 25 mei 2011

Wvi  en het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) organiseren op 25 mei 2011 een infovoormiddag over het CRAB-decreet en de impact op het gemeentelijk adressenbeheer. Ook de dienst Datawarehousing van de Provincie komt zijn visie op de adressenproblematiek toelichten.

S'abonner à GIS