Environnement

Gemeentelijke milieubeleidsplanning

Wvi kan de gemeenten ondersteunen bij het aanpassen van hun gemeentelijk milieubeleidsplan.

Geslaagde studiedag water

Op 23 september vond in Mechelen een geslaagde studiedag plaats over lokaal waterbeleid, bestemd voor beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van provincies, gemeenten, polders en wateringen. In de voormiddag belichtten deskundigen voorbeeldprojecten rond integraal waterbeleid.

Milieu-uitstap duurzaam bouwen op 27 mei

Op dinsdag 27 mei organiseert wvi voor de West-Vlaamse beleidsmensen een uitstap rond ‘duurzame wijkontwikkeling’. Dat doen we samen met VIBE vzw en met steun van de Provincie en Tandem. In Westerlo nemen we een kijkje in een woonproject van SHM De Zonnige Kempen.

Regionale vergaderingen milieu : samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Eind februari organiseert wvi, i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen, opnieuw een reeks regionale vergaderingen voor de gemeentelijke milieu-, natuur- en duurzaamheidsambtenaren, alsook voor de voor deze materies bevoegde schepenen.

Vergelijking aanbod rioleringsbeheerders in West-Vlaanderen

Samen met Leiedal heeft wvi het aanbod vergeleken van vier partners voor het gemeentelijke rioleringsbeheer. Die vergelijking is samengevat in een overzichtelijke tabel. Deze is ter beschikkking van onze vennoten.

Afvalwaterzuivering: wvi vergelijkt financiële scenarios voor IBA

Waar rioleringen onmogelijk zijn of te duur uitvallen, kan de gemeente kiezen om het afvalwater te laten saneren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In een latere fase moet ze ook beslissen wie voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van die IBA zorgt.

Regionale vergaderingen milieu

De Vlarem-regelgeving stond centraal op de regiovergaderingen voor gemeentelijke milieuambtenaren en beleidsmensen die wvi samen met Leiedal en de provincie organiseert.

Projectbezoek regenwaterafkoppeling in Wingene

 

Op 27 juni trekken West-Vlaamse milieuambtenaren en schepenen van leefmilieu en waterbeleid naar Wingene. Daar zullen ze bekijken hoe in privé-woningen regenwater wordt afgekoppeld, zodat alleen afvalwater in de riolering terechtkomt. Wvi organiseert het projectbezoek samen met Leiedal.

S'abonner à Environnement