Climat et énergie

EVENT | Klimaatevent voor West-Vlaamse gemeenten - 26 juni 2017

Al enkele jaren zetten West-Vlaamse gemeenten stappen richting klimaatneutraliteit. Op het Klimaatevent van 26 juni 2017 voor gemeentelijke beleidsmakers en -uitvoerders worden geslaagde acties en interessante initiatieven belicht en in de bloemetjes gezet. Keynotespeaker Sabine Denis van “The Shift” gaat dieper in op de transitie naar een duurzamere economie.

Ervaringsuitwisseling thermografie

See2Do! is een project dat Europese subsidies ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland.

WVI dient 5 energieactieplannen in bij Europa

In 2015 ondertekenden 29 van de 54 gemeenten-vennoten van WVI het Burgemeestersconvenant met als kers op de taart de goedkeuring van hun duurzame energieactieplannen tijdens de gemeenteraden in december 2016. Zij doorliepen elk een traject waarbij zij intensief werden begeleid door WVI.

WVI zet mee haar schouders onder eerste Green Deal Gedeelde mobiliteit

Vlaams ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden gisteren samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Green Deal in Vlaanderen. De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden 76 partners waaronder WVI warm maken om, samen met de Vlaamse Overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit.

West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten

Op 3 november 2014 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax een engagementsverklaring met als doel de samenwerking tussen de 5 partners te versterken om zo te komen tot een beter klimaatbeleid.

BISEPS & BTM NETWERKEVENT: Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie?

Binnen het Europees Interreg-project BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS) bundelen een aantal organisaties hun krachten om bedrijven over de grenzen heen aan te zetten tot minder CO2-uitstoot. Door het gebruik van hernieuwbare energietechnologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken en bijdragen tot een beter klimaat.

5 energieactieplannen goedgekeurd onder impuls van WVI

De gemeenten die in 2015 het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend en tijdens het traject samenwerken met WVI, hebben eind december 2016 elk hun duurzaam energieactieplan goedgekeurd  tijdens de gemeenteraad.

See2Do! stimuleert inwoners Lo-Reninge om woning energetisch te renoveren

Woensdagavond 11 januari 2017 werd een thermografische luchtfoto (of warmtefoto) gemaakt van de stad Lo-Reninge in het kader van het Europees project See2Do!. Het vliegtuig vloog hiervoor enkele uren laag, traag en duidelijk hoorbaar over de gemeente.

Maak je huis energiezuiniger, zonder impact op je gezinsbudget

WVI staat klaar om eigenaars met een bescheiden inkomen te helpen hun woning energiezuinig te maken. Dit kan zonder zorgen!

WVI deelt haar klimaatengagement in voorbereiding van de Vlaamse klimaattop op 1 december

Op 19 april 2016 gaven Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Joke Schauvliege de aftrap voor het klimaattraject. Op 16 juni 2016 zette Vlaams viceminister-president Bart Tommelein de ‘Stroomversnelling’ in gang richting een Vlaamse energievisie. Op donderdag 1 december 2016 komen beide trajecten samen op de Vlaamse Klimaat- en Energietop in Gent.

S'abonner à Climat et énergie